Bewust Leven

Minder vlees helpt, maar het is zeker niet genoeg

Stikstof en Landbouw Dit schreven we al meerdere jaren geleden. Intussen hebben we nog steeds geen echte veranderingen gezien.  Kijken we naar de veeteelt en in het bijzonder naar varkensteelt dat zorgt het houden van varkens voor ongeveer 17% van de totale stikstofuitstoot door de landbouw. De totale jaarlijkse uitstoot van stokstof was verleden jaar […]